Our goal is to help you keep your most important asset – your employees – safe, and out of harm’s ways.

»ključ do uspeha na poslovni poti«.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Da je zdravstvena varnost delavcev zelo pomembna, dokazujejo dejstva, da so že Egipčani, Rimljani ter ostali več tisoč let nazaj dali temu področju poseben pomen.
Delodajalec je dolžan zagotoviti, izvajanje zdravstvenih ukrepov za zaposlene. Z izvajanjem celovitega zdravstvenega varstva bodo delavci opravljali delo zdravo, kvalitetno zadovoljno in predvsem varno.

Naloge zdravstvenega varstva:

zagotoviti pravico človeka do zdravja

zagotovitev ukrepov in storitev za krepitev zdravja

preprečevanje bolezni

zgodnje odkrivanje bolezni

pravočasno zdravljenje

nega in zdravljenje

zagotavljanje socialne varnosti ( v primeru bolezni, poškodbe, poroda, smrti)

Naloga preventivnih pregledov je ohraniti tehtnico dinamičnega ravnotežja v ravnovesju. Dinamično ravnovesje je primerjava delavca z delovnim mestom, na katerega vpliva tudi širše okolje in kompleksno varstvo pri delu. Biti mora stalno v ravnovesju, sicer pride do poslabšanja zdravja. Varstvo je sestavljeno iz tehničnega, zdravstvenega, psihosocialnega in družbeno pravnega. Širše okolje vpliva na ravnovesje s fizikalnimi, biološkimi, psihološkimi, ekonomskimi, socialnimi, kulturnimi in drugimi dejavniki okolja.

Na področju medicine dela, prometa in športa opravljamo s pomočjo zunanjega izvajalca  naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, udeležencev v prometu in športnikov.

Storitve, ki vam jih lahko ponudimo:

 1. Preventivni zdravstveni pregledi:
  – Priprava plana za vso preventivno dejavnost v tekočem letu v sodelovanju z medicino dela (ob upoštevanju posebnega pravilnika za izvajanje periodike zdravniških pregledov).
  – Kontinuirano sodelovanje z izvajalci (pooblaščeni zdravnik) in uporabniki za uskladitev nemotenega procesa dela.
  – Sodelovanje pri reševanju zdravstvene problematike po opravljenih analizah.
 2. Prerazporejanje delavcev z zdravstvenimi in psihofizičnimi omejitvami na ustrezna delovna mesta:
  – Organiziranje reševanja omejenih problemov na delovnem mestu s strokovnjaki medicine dela.
  – Analiza delovnih mest in določanje za ocenjevalno analizo (ocenjevanje analize delovnih mest) za prerazporejanje delavcev na ustrezna dela.
 3. Aktivnosti pri reševanju problematičnega bolniškega staleža in sodelovanje pri indikacijah na invalidske komisije.
 4. Sodelovanje pri izpolnjevanju obrazca DD-1 – delovna anamneza
 5. Organiziranje prve pomoči po določbah posebnega predpisa.