Pregled storitev v naši ponudbi

Varnost je na prvem mestu. Zavarujte vaše podjetje še danes!

Varnost pri delu

Samo varno delovno okolje lahko poveča produktivnost podjetja in znižuje stroške na račun manj odsotnosti od dela zaradi nezgod na delovnem mestu. V varnem delovnem okolju, zaposleni izkazujejo večjo pripadnost in lojalnost podjetju

Požarna varnost

Požar v delovnem okolju ogroža varnost zaposlenih, delovno opremo in delovanje podjetja. Zakonska določila in sankcije naj ne bodo edini razlog, da poskrbite za požarno preventivo v delovnem okolju. Nemoteno delovanje in rast podjetja je pravilni razlog.

Varnost na gradbišču

Pred začetkom izvajanja del na gradbišču, mora biti zagotovljeno, da bodo preprečene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Investitorjeva zagotovi pravno formalne pogoje za gradnjo, prijavi gradbišče, zagotovi Koordinatorja za fazo priprave in izvajanja projekta ter izdelavo varnostnega načrta.

Prometno svetovanje

Ste se znašli v situaciji, kjer pred organi pregona niste bili obravnavani korektno? Ste storili prekršek v cestnem prometu in izgubili vozniško dovoljenje? Kot voznik tovornega vozila želite pridobiti ali podaljšati kodo 95? Menite da v vašem podjetju nimate urejenega učinkovitega sistema izvajanja nadzora nad delom zaposlenih?

Zdravstveno varstvo

Delodajalec mora zagotoviti, izvajanje zdravstvenih ukrepov za zaposlene. Le zdrav in sposoben delavec delo opravlja varno, zadovoljno in kvalitetno.