USCO

Izkušnje razvitih držav, po katerih se tako radi zgledujemo, nam morajo biti vzor pri našem delovanju. Ta moto smo si zadali v podjetju USco, ko smo pred časom pričeli z izvajanjem storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in zdravstvenega varstva.

Začetno obdobje našega uveljavljanja ni bilo lahko – bili so padci in vzponi. Najpomembnejše pa je spoznanje, da je vse več podjetnikov, ki se zavedajo pomena varno delo.

Ravno prav nas je, da svetujemo, seznanjamo, načrtujemo in raziskujemo upoštevajoč zakonske predpise, normative ter standarde glede organiziranja in izvajanja dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Tukaj smo, da ustvarjalen zanos idej in zamisli, ki ga vsak od nas nosi s seboj, prelevimo v stolp znanja. To bogastvo smo pripravljeni deliti tudi z vami.

Rast podjetja

Na osnovi prevzetih standardov smo prišli do zaključka, da je povezovanje v večje podjetje pravi ključ do celovite ponudbe, kot jo narekujejo veljavni predpisi ter večjo kvaliteto storitev, ki je zahtevana tudi v razvitih državah.

Dostopnost

Kot majhen kolektiv delujemo homogeno, v vsakem trenutku in imamo 24 urno dežurstvo vse dni v letu.

Zadovoljne stranke

Želimo imeti zadovoljne stranke, zato se nenehno trudimo biti v neposrednem kontaktu in si medsebojno izmenjujemo spoznanja, saj so prav ta nujno potrebna pri slehernem poslovnem odločanju.