Our goal is to help you keep your most important asset – your employees – safe, and out of harm’s ways.

»ključ do uspeha na poslovni poti«.

PROMETNO SVETOVANJE

Prometna varnost na cesti je zelo pomemben dejavnik. Ko smo udeleženi v prometu se moramo držati cestno prometnih pravil, kot podjetja oz. prevozniki pa morate v podjetju organizirati nadzor nad delom zaposlenih in njihovo ustrezno strokovno usposobljenost, da ne bi prihajalo do kršitev.

S pogodbenim partnerjem Presoja d.o.o. vam uredimo:

 

  • IZDELAVO INTERNIH AKTOV

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v več sodbah (IV Ips 9/2015 in št. IV Ips 68/2017) odločilo, da za razbremenitev odgovornosti pravne osebe, v kolikor je zoper njo uveden postopek o prekršku zaradi ravnanja tretje osebe (delavca) zadošča,  da izpolni dolžnost seznanitve delavca s pravili oz. navodili pravne osebe. Takšen pristop se pri odločanju uporabi, če noben predpis s področja, na katerem je prekršek storjen, ne predpisuje dolžnega ravnanja pravne osebe na tem področju.

Za razbremenitev odgovornosti pravne osebe je torej bistveno, na kakšen način ima z internimi akti urejeno seznanitev delavcev – voznikov z določenim področjem njegovega dela (npr. obremenitve vozil, pritrjevanje tovora, tehnična urejenost vozil, socialna zakonodaja, uporaba tahografov…).

Z vas smo pripravili interni pravilnik, v katerih so vsa področja dela voznika, na katerih je lahko postopek uveden tudi zoper pravno osebo, razdelana na način, da lahko pravno oseba v morebitnem postopku o prekršku dokazuje, da je izpolnila dolžnost seznanitve delavca.

 

  • SVETOVANJE PRI PREKRŠKIH V CESTNEM PROMETU

Fizičnim in pravnim osebam lahko svetujemo, kadar se znajdejo v težavah na cesti oziroma menijo, da jih organi pregona niso obravnavali korektno.

 

  • POMOČ PRI VZPOSTAVITVI POTREBNIH EVIDENC PREVOZNIŠKEGA PODJETJA IN PRIPRAVE NA INŠPEKCIJSKI PREGLED PROMETNEGA INŠPEKTORJA

Če menite, da v vašem podjetju nimate urejenega učinkovitega sistema izvajanja nadzora nad delom zaposlenih oziroma potrebujete pomoč, da učinkovit nadzor vzpostavite, vas lahko na sedežu vašega podjetja obišče strokovnjak za prevoze v cestnem prometu. Na obisku bo opravil podoben pregled, kot je inšpekcijski, ter vam svetoval in vas naučil, kako kakovostno nadzorovati voznike in pravilno voditi predpisane evidence.

 

  • REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (PODALJŠANJE KODE 95),

Redno usposabljanje je usposabljanje, ki je obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje. Kandidati se lahko odločijo, da opravljajo redno usposabljanje vsako leto, trajati pa mora najmanj sedem ur skupaj. Letno se naših rednih usposabljanj udeleži med 3.000 in 4.000 voznikov!

 

  • PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE VOZNIK

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu je obvezna za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase. Naše kandidate kvalitetno pripravimo na teoretični in praktični preizkus znanja, na kar kaže kar preko 95 % uspešnost naših kandidatov!

 

  • VOZNIŠKO DOVOLJENJE – VRNITEV IN ODLOŽITEV PRENEHANJA VELJAVNOSTI

Če vam je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali pa vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, ker ste zbrali več kot 18 kazenskih točk, vam lahko pomagamo obdržati vozniško dovoljenje. Pripravili vam bomo kvaliteten predlog za vrnitev oz. odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter vas strokovno vodili skozi celoten postopek s ciljem, da obdržite veljavno vozniško dovoljenje! Do sedaj smo pomagali še preko 400 osebam!