Our goal is to help you keep your most important asset – your employees – safe, and out of harm’s ways.

»ključ do uspeha na poslovni poti«.

POŽARNA VARNOST

Naloga požarnega varstva je zagotoviti varnost ljudi, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Nastanek gospodarske škode  lahko preprečimo oz. omilimo s strokovno ureditvijo področja požarne varnosti v podjetju in s sklenitvijo požarnega zavarovanja.

Povprečna gmotna škoda v primeru nastanka požara je okrog 250 000 EUR. Bistveno je zavedanje, da je vsaka fizična in pravna oseba v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nastanejo.

Prepustite ureditev varstva pred požarom strokovnjakom,  vi se osredotočite na vašo primarno dejavnost.

Naš cilj je, da vam pomagamo ohraniti najpomembnejše sredstvo – vaše zaposlene – varne in brez škode.

Kot podjetje z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog Varstva pred požarom Izvajamo naslednje strokovne storitve::

 

 1. Izdelava ocene požarne ogroženosti
 2. Izdelava požarnega reda s prilogami
 3. Izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije
 4. Izvedba usposabljanj zaposlenih s področja Varstva pred požarom (SPLOŠNO, VNC, UPRAVNIKI, POŽARNA STRAŽA)
 5. Izvedba usposabljanja za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 6. Dobavo gasilnikov in požarnih nalepk, nalepk za označbo evakuacij, table zbirno mesto in ostalih označb
 7. Organizacijo pregledov gasilnikov, hidrantov, javljalnikov požara, varnostne razsvetljave in ostalih sistemov aktivne požarne zaščite
 8. Organizacijo izdelav študij, zasnov in izkazov požarne varnosti
 9. Pregledi objektov z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji
 10. Svetovanje in sodelovanje pri izvajanju varstva pred požarom
 11. Celovito izvedbo z zakonom predpisanih strokovnih nalog in skrb nad tekočim izvajanjem ob fiksnem mesečnem znesku.