Our goal is to help you keep your most important asset – your employees – safe, and out of harm’s ways.

»ključ do uspeha na poslovni poti«.

VARNOST IN ZDRAVJE NA GRADBIŠČIH

Predpisi sami ne zahtevajo, da bo odgovorna oseba investitorja oz. naročnika del sama opravljala strokovne naloge varnosti pri delu na gradbišču. V veljavni zakonodaji so predvidene sistemske rešitve, ki jih mora odgovorna oseba investitorja ali naročnika dosledno upoštevati in organizirati predpisane naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, saj se lahko le tako razbremeni svojega dela objektivne odgovornosti za poškodbe pri delu.

Prepustite ureditev varnosti in zdravja na gradbišču strokovnjakom, vi se raje osredotočite na vašo primarno dejavnost.

Naš cilj je, da vam pomagamo ohraniti najpomembnejše sredstvo – vaše zaposlene – varne in brez škode.

Na področju varnosti in zdravja na gradbiščih vam nudimo:

 • izdelavo varnostnega načrta za gradbišče v skladu s prilogami Uredbe,
 • izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v fazi projektiranja
 • izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v fazi izvajanja del
 • izdelavo prijave gradbišča inšpekciji za delo,
 • izdelavo navodil za varno delo na gradbišču,
 • izdelavo dokumentacije, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (fazi uporabe, vzdrževanja, rušenja objekta),
 • usklajevanje varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
 • kontrolne preglede in nadzor na gradbišču nad izvajanjem delovnih postopkov in usklajevanje načrtovanih aktivnosti,
 • izdelavo navodil za rušenje,
 • obveščanje o novostih ter svetovanje za varno delo na gradbiščih,
 • izdelava navodil za odstranjevanje materialov, ki vsebujejo vezan azbest,
 • pregledi in preizkusi delovne opreme (TGM, LGM, dvigala,…)